potreban vam je
posao?

Registrujte se kao zanatlija, popunite Vaš profil, opišite Vaše usluge i već danas ugovorite neki od ponuđenih poslova.

potreban vam je
zanatlija?

Registrujte se kao klijent, postavite i opišite posao koji treba da se uradi za Vas i izaberite najboljeg zanatliju.

Šta je i kako radi Craftia?

Craftia je online portal koji povezuje zanatlije sa klijentima, pružajući im na taj način direktnu mogućnost dogovaranja posla. Craftia je Vaše mesto na internetu na kojem ćete napraviti profil i oglasiti se kao zanatlija, odnosno predstaviti se kao klijent i postaviti posao koji želite da se uradi za Vas.

Za Zanatlije

Craftia.rs omogućava svim zanatlijama da se na najbolji mogući način predstave svim zainteresovanim klijentima. Na portalu, odnosno na Vašem profilu, mogu se predstaviti Vaši pređašnji radovi, ponude i delatnosti. Takođe, možete postavljati ponude za poslove koji su trenutno aktuelni na sajtu. Uz besplatnu registraciju i posebno napravljene pakete za svačije mogućnosti, craftia.rs Vam pomaže da brzo i jednostavno dođete do novog posla.

Za Klijente

Craftia.rs omogućava svim klijentima da na vrlo brz i jednostavan način, potpuno besplatno, postave svoj oglas vezan za neki projekat ili uslugu koja im je potrebna. Nakon toga, zainteresovane zanatlije mogu licitirati, tj. postaviti konkretnu ponudu i cenu za dati posao. Nakon ugovorenog roka, klijent bira jednog od zanatlija koji mu prema njegovim kriterijumima i mogućnostima odgovara, a izabrani zanatlija dužan je da uradi ugovoreni posao po dogovorenim uslovima.

Kako radi Craftia ?

Craftia je online portal koji spaja zanatlije sa klijentima, pružajući im na taj način direktnu mogućnost dogovaranja posla. Craftia je Vaše mesto na internetu na kojem ćete napraviti profil i oglasiti se kao zanatlija, odnosno predstaviti kao klijent i postaviti posao koji želite da se uradi za Vas.

Više