Politika privatnosti

Zaštita privatnosti i ličnih podataka


Ovim dokumentom se opisuje kako mi, Craftia.rs, prikupljamo, koristimo i čuvamo lične podatke svih registrovanih korisnika, kako klijenata, tako i zanatlija dok koriste naše usluge.


Pažljivo i odgovorno rukovanje Vašim ličnim podacima je osnovni princip našeg poslovanja, koje je pre svega orijentisano na korisnike. Takođe važi i princip minimiziranja prikupljenih podataka. Craftia.rs prikuplja i obrađuje lične podatke korisnika samo u onoj meri u kojoj su korisnici dali svoj pristanak ili koliko zakonodavac izričito dozvoljava ili propisuje. Glavni deo naših usluga je dostupan samo ukoliko se korisnik registruje na portalu. Tada je korisnik u mogućnosti da, između ostalog, šalje poruke drugim korisnicima, postavlja poslove (projekte), postavlja komentare i ocene, ili da, kao zanatlija, postavlja ponude i cene na projekte. Da biste postali korisnik našeg portala neophodno je ostaviti sledeće podatke:


Podaci klijenta:

 • Ime i prezime
 • Email
 • Grad, Adresa
 • Telefon


Podaci zanatlije:

 • Ime i prezime
 • Email
 • Grad, Adresa
 • Telefon

Ukoliko se zanatlija registruje kao pravno lice:

 • Naziv preduzeća
 • Matični broj
 • PIB


Craftia.rs se obavezuje se da će čuvati privatnost svih korisnika portala. Prikupljamo samo neophodne podatke o korisnicima i podatke neophodne za posredovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo korisnicima mogućnost izbora, odnosno mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista. Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo onim zaposlenima kojima su podaci nužni za uspešnu realizaciju usluga portala craftia.rs, i ni u kom slučaju neće biti prosleđeni trećim licima za bilo koju svrhu. Međutim, Craftia.rs nije u mogućnosti da spreči svojevoljno objavljivanje sopstvenih podataka korisnika putem poruka, e-maila ili drugih sličnih servisa, i time savetuje svoje korisnike da pažljivo rukuju svojim podacima.


Pored navedenih podataka, prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o uslugama koje naši posetioci traže, kao i o stranicama koje posećuju. Ti podaci se koriste isključivo u svrhu optimizacije usluge, poboljšavanja korisničkog iskustva i izgleda web stranica, i omogućuju Vam lakše korišćenje našeg portala, kao i sigurniju i udobniju uslugu.


Craftia.rs koristi „cookies“ kako bi poboljšao korisničko iskustvo prilikom korišćenja portala, i prilagodio ga Vašim potrebama. Cookies je tekstualna datoteka koja je smeštena na Vašem računaru od strane web servera. Cookies ne mogu biti korišćeni da pokrenu program ili da isporuče virus Vašem računaru. Cookies su jedinstveno dodeljeni Vama, i jedino mogu biti pročitani od strane web servera u domenu koji Vam ih je poslao. Jedna od osnovnih svrha cookies je da obezbedi pogodnosti koje će Vam uštedeti vreme.


Craftia.rs koristi Google Analytics, uslugu koju pruža Google Inc. ("Google"). Google Analytics takođe koristi cookies, kako bi pomogli pri analizi korišćenja portala. Informacije koje generišu cookies o korišćenju ovog sajta se obično prenose na Google server u SAD i čuvaju tamo. U ime operatera ovog sajta Google će koristiti ove informacije samo u svrhu procene korišćenja sajta, kao i pri sastavljanju izveštaja o aktivnostima na sajtu.


Saglasnost i promene uslova


Korišćenje naših usluga podrazumeva saglasnost korisnika i sa Uslovima korišćenja. Craftia.rs se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani i slanja e-mail obaveštenja svim registrovanim korisnicima.